Václav Dvořák

Sept. 20, 1900 in Brno, Czechia
Sept. 21, 1984 in Brno, Czechia

A very productive architect in Brno, Czechia with a dramatic vita.

https://www.bam.brno.cz/en/architect/9-vaclav-dvorak-stavitel

Buildings

Brno, Czechia
Apartment houses Kotlářská 18-22 and Botanická 38

Brno, Czechia
Kotlářská 34-50