František Švec

František Švec was a lawyer and member of the Czech National Social Party (Česká strana národně socialní).

Sources

Buildings

České Budějovice, Czechia
František Švec's villa (Vila Františka Švece)